Eski Habipler Mah. Gelincikler Sok. No:8/A Sultangazi/İstanbul
+90 (212) 595 10 37
info@asmalikoyu.com

Köyümüzün Tarihi

Köyün Adı Nereden Geliyor?

Ülkemizin dört bir yanı gibi Asmalı Köyü’nün de tarihin tozlu sayfalarında anıları bulunuyor. Bu anıları da yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ve ulusa ev sahipliği yapmış olan Marmara Adası’nın tarihinden bağımsız anlatmak doğru olmaz. Öyle ki köyümüzde olduğu gibi Marmara Adası’nın genelinde bulunan tarihi kalıntılar ve uluslararası arşivlerden elde edilen bilgiler, Yunanlılar, Bizanslılar ve Türk Medeniyetleri‘ne dair ciddi izler taşımaktadır.

Osmanlı Dönemi’nde Rum ahalinin yoğun olarak yaşadığı Marmara Adası’nın (Rumca bilinen adı ile Prokonnessos) en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Asmalı Köyümüz’e, yerel halk “Bolluk” manasına gelen Aftoni (Αφθονη) adını vermişti. Günümüzde köy halkı arasında da zaman zaman bu isim kullanılmaktadır. Bu ismin ise köyün her köşesine yayılmış olan zeytin ve asma bahçelerinden geldiği düşünülmektedir.


Rum Ahali Döneminde Köyümüz

Lozan Antlaşmasına ek olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan Krallığı arasında imzalanan Nüfus Mübadelesi Antlaşması’ndan evvelki dönemlerde, Marmara Adası genelinde olduğu gibi köyümüzde de Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı olan Rum ahali ikamet etmekteydi.

Genel olarak verimli bir araziye sahip olan köyümüzdeki Rumlar, zeytincilik ve asma yetiştiriciliği ile ada geneline göre daha müreffeh bir yaşam sürmekteydiler. Köy halkı genel olarak alt katı taş, üst katları ise ahşap işçiliği ile yapılmış; hala günümüzde dahi, yıpranmış olsa da ayakta durabilen; büyük konaklarda yaşamaktaydı. Sahil kenarında bulunan konaklar, denize sıfır olmakla birlikte, alt kısımlarında kayıkhanelere sahip olup, bir nevi kapalı garaj mahiyetindeydi.

Hıristiyan Ortodoks mezhebine mensup olan Rumlar, köy merkezinde yer alan kiliseler dışında yine köye yakın bölgelerde 2 adet manastır inşa etmişlerdir:

Aziz George Manastırı

Köyümüzden Topağaç’a giderken sahil tarafında kalan Manastır olarak adlandırdığımız koyda yer alan manastır, 19. yüzyılın başlarında kullanım dışı kalmış 1835 yılında ise tekrar yenilenmiştir. Manastıra ait gördüğünüz fotoğrafı, 20. yüzyılın başlarında çekilmiş olan Manastırın yerinde şimdilerde zeytin ve ceviz ağaçları yer almaktadır.

Panagias Kastreallas Manastırı

Köyümüzün sınırları içerisinde yer alan, Marmara Adası’nın kuzeydoğu ucundaki Kiliseli Manastır Koyu’nda 1 asırdan önce çekilmiş yandaki fotoğrafta yer alan manastır, Bizans ekolünün bir örneği niteliğinde. 1684 yılında kurulmuş olan manastır, 8 Eylül’de Hristiyanlarca yortusu kutlanan “Bakire Meryem’in Doğumu”na adanmıştır. 1804 yılında Keşiş Kyrillo tarafından yeniden inşa edilen manastırın 1812 yılındaki sayımında bir manastıra göre dudak uçuklatacak bir servete sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Kutsal kalıntılar, gümüşler, Panagias’ın en güzel mucizevi resmi, tarımsal aletler, hayvanlar bunlardan bir kısmı.

Mübadele Sonrası Köyümüz

Nufüs Mübadelesi Antlaşması sonrasında Rum nüfusun köyü terk etmesiyle birlikte, adadaki tüm yerleşim yerlerinde olduğu gibi, köyümüze özellikle Karadeniz yöresinden ağırlıklı olmak üzere yerleşimler başlamıştır. İlk etapta Sürmene (Trabzon) yöresinden gelen halkla şekillenen köyün yeni ahalisi, daha sonraları Nevrekop (Bulgaristan) kökenli aileler ile genel olarak şekillenmiştir.

Güncel verilere göre köyümüz nüfusuna kayıtlı 69 aile bulunmaktadır. Bu ailelerin asıl kökenlerine göre dağılımları şu şekildedir:

0
Trabzon
0
Bulgaristan
0
Balıkesir
0
Rize
0
Kastamonu
0
Kuzey Makedonya
0
Sinop
0
Çanakkale
0
Edirne
0
Kosova